Malaysia Perlukan Polisi Rumah Berpatutan Yang Dikoordinasi

Masih lagi bercerita mengenai masalah mendapatkan rumah mampu milik? Sememangnya persoalan ini tiada kesudahannya memandangkan pendapatan rakyat Malaysia kali ini semakin tidak menentu. Takkan mereka nak habiskan duit perbelanjaan harian untuk membayar pinjaman rumah setiap bulan, kan?

Mewujudkan pihak berkuasa tunggal untuk memperkemas penyediaan rumah mampu milik yang lebih lancar dan lebih cekap adalah diperlukan untuk membantu mereka yang ingin mendapatkan rumah mampu milik dan memastikan ia mencukupi bekalan yang diperlukan. Kenaikan harga rumah pada umumnya telah melebihi tahap pendapatan bersih semasa orang ramai.

Ini telah menyebabkan ketidaksepadanan antara jenis rumah yang dibina dan dituntut oleh orang ramai. Keadaan ini terus dikompaun oleh pasaran yang memberangsangkan dan berubah-ubah di antara tahun 2012 dan 2014, apabila pemaju dengan jelas menumpukan pada harga pasaran kediaman yang jauh lebih tinggi.

Antara 2012 dan separuh masa pertama 2017 di Lembah Klang,  dengan lebih daripada jumlah keseluruhan 44,776 rumah yang dilancarkan, hanya 660 rumah atau 1.5% sahaja yang berharga di bawah RM300,000.

Ada Pertanyaan?

Nyatakan tajuk serta soalan, dan Team KakiProperty akan cuba jawab pertanyaan anda.

Dalam segmen kediaman bertingkat tinggi, 25,491, yang mewakili 10.9%, daripada 234,331 unit yang telah dilancarkan, berharga kurang daripada RM300,000. Peratusan pangsapuri dan kondominium “berpatutan” ini telah mulai kelihatan seperti semakin menurun sejak tahun 2015.

Salah satu agenda utama kerajaan persekutuan adalah untuk menyediakan rumah berpatutan yang mencukupi, mampu milik dan berkualiti untuk semua, terutamanya untuk kumpulan yang berpendapatan rendah.

Dalam jangka panjang, usaha kerajaan untuk pemilikan rumah dijangka dapat meningkatkan kestabilan ekonomi, sosial dan politik untuk keseluruhan Malaysia. Setakat ini, mereka  bercita-cita  untuk menyasarkan lebih banyak “program rumah yang mampu dimiliki” pada umumnya tidak dapat dipenuhi kerana beberapa sebab.

Antara sebabnya ialah mengenal pasti tanah yang sesuai, nilai tanah yang tinggi, masalah pengambilan tanah, kelulusan yang perlahan dan hubungan yang kerap dan jelas antara pelbagai kerajaan di peringkat tempatan, persekutuan dan negeri.

Terdapat juga ambang yang berbeza untuk harga rumah mampu milik. Sebagai contoh, kerajaan mempunyai permulaan sebanyak RM300,000, manakala sesetengah persatuan profesional menggunakan RM400,000 atau sehingga RM500,000. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, terdapat terlalu sedikit harta yang berharga RM300,000 dan ke bawah.

Walaupun faktor seperti lokasi dan kos tanah untuk projek tertentu, Jones Lang Wootton (JLW) berpendapat kerajaan harus mewujudkan indeks negara yang jelas, berpusat dan cekap dengan jelas menentukan mengenai rumah mampu milik dan harga tetap mereka.

Tahap pendapatan isi rumah yang berpeluang untuk memperoleh kelayakan adalah dari RM3,000 hingga RM15,000 sebulan dengan tahap pendapatan sederhana berada di bawah program PR1MA dan RUMAWIP. Harga jualan yang dicadangkan bagi semua rumah mampu milik adalah bermula dari RM50,000 (MyHome 1) kepada RM400,000.

Harga yang lebih tinggi berada di antara lingkungan PR1MA, RUMAWIP dan PPA1M. Selain itu, kebanyakan program ini mempunyai tempoh moratorium, sama ada lima atau 10 tahun. Ini adalah sangat penting untuk mengelakkan spekulasi, menjaga harga di dalam cek dan memastikan bahawa isi rumah yang dimaksudkan untuk mendapat manfaat daripada pelbagai program berbuat demikian.

Pada ketika ini JLW (Jones Lang Wooton – Real Estate Consultant) mempunyai keprihatinan mengenai kepolisan syarat-syarat ini dan sama ada terdapat kelemahan di dalam sistem. JLW (Jones Lang Wooton – Real Estate Consultant) mencadangkan penggunaan sistem “cek dan keseimbangan” pusat perlu dilaksanakan untuk memastikan tiada terdapat penyalahgunaan syarat.

Dari segi cabaran, kebanyakan program memerlukan pembeli untuk membuat bayaran pendahuluan sebanyak 10%, jadi bakal pembeli memerlukan modal awal bersama dengan pinjaman yang telah diluluskan.

Penyelidikan menunjukkan bahawa kadar penolakan pinjaman untuk rumah mampu milik biasanya tinggi misalnya yang berlaku pada Rumah Selangorku dan PPA1M mendaftarkan kadar penolakan sebanyak 50% disebabkan oleh hutang pemohon yang tinggi.

Pada masa ini, adalah penting untuk institusi kewangan beriktiraf terus memberikan pembiayaan kepada peminjam yang layak dan hanya menolak mereka yang sudah terlebih dari segi keupayaan mereka untuk mengambil lebih banyak hutang.

Faktor ketidakmampuan adalah kebimbangan utama bagi pembeli rumah yang berpotensi kerana ramai antara mereka dari kalangan yang masih muda, pembeli kali pertama yang turut merasa sukar untuk membeli rumah dalam anggaran kemampuan mereka. Kos kehidupan yang semakin meningkat juga bermakna pembeli yang berpotensi perlu mengutamakan penggunaan / perbelanjaan penting dan bukannya membayar balik pinjaman rumah yang mahal.

Setelah melaksanakan banyak program perumahan yang mampu dimiliki, kerajaan telah menunjukkan banyak usaha untuk menangani masalah ketidakmampuan dan membantu golongan yang berpendapatan rendah. JLW percaya bahawa lebih banyak orang perlu mendapat pendidikan yang lebih baik mengenai pembelian di rumah. Mereka perlu merancang kewangan peribadi dengan betul untuk membeli rumah pada masa hadapan.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.