L.A.D (Liquidated Ascertained Damages)- Perkara Wajib Tahu Bagi Pembeli Rumah Undercon

Pembeli sudah semak reputasi pemaju, sudah periksa rekod pemaju, sudah buat due diligence namun langit tidak selalunya cerah. Pemilikan kosong lewat daripada yang dijadualkan. Usah berduka kerana anda boleh menuntut ganti rugi iaitu LAD. Apa itu LAD? L.A.D (Liquidated Ascertained Damages) (Gantirugi Kelewatan Yang Ditetapkan). LAD ialah ganti rugi / […]