Cara Kira Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) Bagi Tahun 2019

Berdasarkan Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976, Cukai Keuntungan Harta Tanah (selepas ini dirujuk sebagai “CKHT”) adalah cukai yang dikenakan atas keuntungan yang diperoleh daripada pelupusan harta tanah seperti rumah pangsa, rumah, kondominum, pangsapuri, ladang, tanah kosong dan lain-lain. Dalam konteks ini, keuntungan yang boleh dikenakan cukai adalah apabila sekiranya […]