Apa itu CCRIS? Apa Relevennya CCRIS?

Maksud CCRIS Central Credit Reference Information System atau Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat (CCRIS) merupakan satu sistem pangkalan data berkomputer untuk mengutip, memproses, menyimpan dan menghasilkan maklumat kredit seseorang. CCRIS dikawal selia oleh Biro Kredit di bawah naungan Bank Negara Malaysia. Maklumat pinjaman seseorang individu atau syarikat dari mana-mana bank […]