Teknologi Dan Inovasi Bakal Memandu Pelancaran Kota-Kota Baru

Teknologi Dan Inovasi Bakal Memandu Pelancaran Kota-Kota Baru Konsep pembinaan sebuah bandar pintar bukan hanya mengenai membina sebuah bandar baru dari awal tetapi bagaimana untuk memperbaiki kehidupan harian penduduk bandar menerusi teknologi, idea inovatif dan reka bentuk yang mampan. Dan untuk mencapainya akan melibatkan penyertaan dari sektor swasta dan awam. […]