Apakah Seterusnya Untuk Pelaburan Hartanah Komersil

Apakah Seterusnya Untuk Pelaburan Hartanah Komersil Apabila ia berkenaan pelaburan hartanah, bilangan pelabur yang memilih untuk melabur dalam pelaburan pejabat strata, apalagi harta komersial, terlalu sedikit untuk dibandingkan dengan hartanah lain. Telah difahamkan bahawa hanya terdapat beberapa sahaja pejabat strata yang tersedia di pasaran hari ini, menyebabkan kebanyakan pelabur kurang […]